Brumov-Bylnice

Strany a hnutí za město Brumov-Bylnice

Brumov-Bylnice

Seznam stran a hnutí kandidujících v komunálních volbách - 2018

OBČANŠTÍ DEMOKRATÉ A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Vážení spoluobčané,
jednou z našich nejvyšších priorit je zlepšení kvality života obyvatel města Brumova-Bylnice. S tím nezbytně souvisí včasná,kvalitní a dostupná základní zdravotní péče v našem městě. 
Čekají nás tedy v blízké budoucnosti důležité úkoly:     

-zajistit moderní péči rodinnými praktickými lékaři. Takový lékař má v ambulanci laboratorní zázemí, EKG, ultrazvuk , vykonává návštěvní služby apod.

-zajistit kontinuitu péče stomatologické, pediatrické a gynekologické     

 -rozšířit spektrum dostupné péče o neurologa, internistu a rehabilitačního lékaře s rehabilitačními pracovníky v prostorách zdravotního střediska v našem městě. Existuje reálná možnost nově tuto péči v našem městě zajistit po dohodě se zdravotními pojišťovnami v horizontu 1-2 let. Péči by byla hrazena zdravotními pojišťovnami, nikoliv v hotovosti pacientem.
 


Pokud se nám toto podaří, přispěje to ke zlepšení zdravotní péče o všechny věkové kategorie naších občanů. 

Bombastické plány na zřízení CT pracoviště a RTG pracoviště v našem městě, zveřejněné v předvolebních materiálech jedním z hnutí, jsou absurdní, vyplývají z neznalosti poskytování a úhrady zdravotní péče a jsou srovnatelné s plány na vybudování kosmodromu na letišti v Bylnici.
 
Vážení občané, rozhodněte podle nejlepšího vědomí a svědomí ve volbách 5. a 6. 10. 2018.
Za sdružení ODS a nezávislé kandidáty Milan Švach

 

 

Rád bych Vám touto cestou přiblížil jeden z bodů programu ViZE 22, který vám předkládá sdružení občanských demokratů a nezávislých kandidátů. 
Jednou ze základních potřeb člověka je bydlení. O jeho formě a zejména dostupnosti se vede v současné době ve veřejném prostoru bouřlivá debata. V rámci našeho programu prosazujeme výstavbu startovacích bytů na sídl. Družba s primárním využitím pro mladé rodiny s dětmi. V této lokalitě již město podpořilo realizaci soukromého developerského projektu vlastnického bydlení. Realizací projektu startovacích bytů dojde k navýšení kapacity cenově dostupného nájemného bydlení na území města.

pozemky pro výstavbu na sídlišti Družba

Ke kvalitnímu bydlení neoddělitelně patří kvalitní infrastruktura. O výstavbě parkovacího domu jste již byli informováni v předchozích příspěvcích. Neméně důležité, i když méně viditelné jsou také inženýrské sítě a rekonstrukce jedné z nich, tepelných kanálů resp. teplovodů je také součástí našeho programu. V rámci rekonstrukce dojde také k položení optické datové sítě využitelné pro některé aplikace Smart City v oblasti sídl. Družba.

Přijďte nás prosím podpořit v nadcházejících volbách. 
Ing. Ladislav Vilímek

 

 

Vážení spoluobčané, přátelé
Předkládáme Vám program sdružení ODS a nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva města Brumova - Bylnice na období 2018 - 2022.

Nazvali jsme jej VIZE 22. Jde o návrhy a projekty, kterými chceme zlepšit kvalitu života občanů v BB v průběhu následujících let. 

Náš program je spravedlivě zaměřen na všechny občany města. Jednotlivé body programu byly pečlivě navrženy a opakovaně projednávány našimi kandidáty a dalšími občany města. Jsme přesvědčeni, že program je splnitelný a neslibuje nemožné. Nejsme populisti! Proto vám nabízíme reálný program, který navazuje na zkušenosti a výsledky z minulého volebního období, kdy se nám podařilo splnit drtivou většinu naplánovaných akcí. 

Máme rozsáhlé zkušenosti jak financovat potřeby města z vyrovnaného rozpočtu se zapojením dotačních fondů, ze kterých jsme v předcházejícím období čerpali desítky milionů korun.

Program vytváří prostor pro korektní povolební diskuzi a koaliční spolupráci.
Pokud Vás program VIZE 22 zaujal, prosíme Vás o podporu našich kandidátů ve volbách.

 

Volební program VIZE 22

1. BYDLENÍ A VEŘEJNÝ PROSTOR

- zajistíme architektonické soutěže na revitalizace
*sídliště Družba s výstavbou parkovacího domu
*sídliště Rozkvět s dalšími parkovacími plochami
*úpravu prostoru v bylnické části města u Tajemníka a areálu bývalé Mototechny ( parkování, tržnice, a vytvoření „Bylnického náměstí“ )

- z dotačních prostředků zajistíme generální opravu tepelné soustavy v sídlišti Družba.

- provedeme zateplení a opravy bytového domu 1220 na sídlišti Družba

- připravíme další stavební pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů

- vytvoříme podmínky pro výstavbu startovacích bytů

- budeme hledat možnosti k zajištění veřejného vodovodu a kanalizace v Sidonii

- na základě zpracovaného projektu opravíme budovy smuteční síně

- zajistíme možnost zřizovat společné komunitní zahrádky na pozemcích města

 

2. ŠKOLSTVÍ

- provedeme zateplení budovy základní školy a instalaci rekuperace

- rozšíříme prostory MŠ pro zvýšení kapacity a přestěhování třídy z odděleného pracoviště

- zajistíme financování plánovaných projektů ZŠ z dotačních fondů EU

- prosadíme rekonstrukci školního víceúčelové hřiště na sídlišti Družba
 

3. ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- uděláme maximum pro udržení stávajícího rozsahu poskytované zdravotní péče na zdravotním středisku a budeme usilovat o navýšení odborné lékařské péče

- zasadíme se o projekt zdravá školní jídelna

- uspořádáme dotované kursy zdravé výživy, jógy, cvičení

- vybudujeme lesopark s prostorem pro odpočinek a relaxaci pro veřejnost mezi tokem Brumovky a brumovskou částí cyklostezky u sídliště Družba

- vysadíme další zeleň a květinové záhony a zajistíme jejich udržování

- obnovíme ovocný sad na sv. Anně

- budeme pracovat na odkanalizování zbývajících částí města

- poskytneme příspěvek z rozpočtu města na ekologické kotle a nádrže na dešťovou vodu
 

4. SENIOŘI

- zřídíme senior taxi ( dotovaná doprava seniorů k lékaři, na kulturní akce, apod. )

- vybudujeme park a zahrady u Měšťanky

- podpoříme kulturní aktivity spolků

- zasadíme se o rozvoj aktivit stacionáře a využití přilehlé zahrady k relaxačním aktivitám

- uspořádáme kursy počítačové gramotnosti pro seniory (internetové bankovnictví a pod.)


5. DOPRAVA

- zajistíme financování a opravy autobusového nádraží, chodníků a veřejného osvětlení při realizaci kruhového objezdu

- budeme se podílet na opravě komunikace na Návojnou v příštím roce

- budeme pokračovat ve výstavbě a opravách chodníků na území města

- zvýšíme bezpečnost dopravy ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR na komunikacích ve městě

- budeme pokračovat ve využití dotačního programu na obnovu veřejného osvětlení ve městě


6. KULTURA

- budeme pokračovat v rekonstrukci vnitřních prostor kulturního domu

- podpoříme kulturní akce ve městě, zvláště okrajové žánry, kulturní akce na hradě atd.

- zvýšíme možnosti dalšího využití budovy stávajícího muzea ( prostory pro minigalerie, vernisáže, recitály,… )

- nadále budeme pracovat na možnosti odkupu areálu pivovaru. Plánujeme ho postupně po částech revitalizovat a využít k umístění stávajícího muzea, vytvoření muzea pivovarnictví a sklářství, k přesunu infocentra, ke zřízení restaurace, k pořádání koncertů na nádvoří a pod…


7. HRAD

- budeme usilovat o další obnovu a rozvoj nejcennější kulturní a historické památky a jejího okolí

- vybudujeme nové hlediště, jeviště, zázemí pro kulturní akce a svatby

- obnovíme expozice a změníme charakter prohlídek

- zřídíme letní kino na hradě


8. SPORT A VOLNÝ ČAS

- budeme pracovat na dokončení cyklostezky na Vláru s veškerým vybavením, odpočívadly, WC, osvětlením a workoutovými hřišti

- zajistíme výstavbu hřišť a opravy stávajících hřišť ( Sidonie, Sv.Štěpán, Vlárská, Hrbáč, Vyhlídka, atd. )

- uskutečníme výstavbu dětského bazénu v areálu koupaliště v BB a budeme hledat smysluplné využití pozemků nad koupalištěm

- rekonstrukci budovy tělocvičny pro její následné využití jako sportovního centra

- zajistíme nastavení jednotných dotačních kritérií umožňující i nadále navyšování finanční podpory sportovním a kulturním organizacím

- spolu s okolními obcemi budeme hledat prostor pro moderní lyžařský areál


9. SMART CITY

- uskutečníme maximální využití moderních informačních technologií pro usnadnění života ve městě a informovanosti občanů

- zřídíme wifi ve veřejném prostoru

- zajistíme možnost přehrání veřejného rozhlasu v mobilním telefonu

- s pomocí dotačního titulu vybudujeme nový veřejný rozhlas v Sidonii

 

 


BEZAP

 

BEZAP - středa from H&H Creative on Vimeo.

STATISTIKA ÚBYTKU OBYVATEL ZA OBDOBÍ 2002-2018

 

 

www.bezap.cz

 

(další informace budeme postupně doplňovat)


Za zdravé město Brumov-Bylnice

Milí spoluobčané,
na podzim nás čekají volby, ve kterých budeme volit nové zastupitele.

My se Vám představujeme jako sdružení, které má již po 4 volební období své zástupce v zastupitelstvu a v radě města.

Pracovat a rozhodovat za všechny občany, není jednoduché. Je to služba, která je spojena s velkou zodpovědností. Proto i náš program zahrnuje oblasti, které je možné během následujících 4 let splnit. Z vlastních zkušeností za 8 let práce v radě města si uvědomuju, že realita je často jiná a podléhá rozpočtu města, schvalovanému většinou členů celého zastupitelstva. A rozpočet musí zahrnovat jak momentální potřeby našeho města, tak nepředvídatelné náklady, nečekané opravy, havarijní stavy a v neposlední řadě i dofinancování získaných dotací.

Proto mě velmi těší, že se v minulých letech v našem městě hodně vybudovalo a opravilo, i když to mnohdy nebylo vůbec jednoduché. Téměř každý z nás zde může nalézt něco, co mu osobně prospělo a zpříjemnilo život v našem městě.

O to jsme se vždy snažili, stejně tak jsme se snažili řešit podněty občanů, které nám předložili a které je trápily. To je pro nás i nadále důležité - že tu budeme pro Vás a pokud to bude v našich silách, rádi pomůžeme.

Prioritou je pro nás rodina, děti, úcta ke stáří, vztah k našemu městu, zodpovědnost, pracovitost a poctivost. To jsou hodnoty, na kterých nám záleží a budeme je i nadále obhajovat.

Pavla Miklasová

 

 

Sdružení nezávislých kandidátů „Za zdravé město Brumov-Bylnice“

pokračuje do čtvrtého volebního období.

Naše sdružení nezávislých kandidátů „Za zdravé město Brumov-Bylnice“ v minulém období pracovalo v zastoupení dvou členů v radě městě. Vždy jsme se snažili prosazovat projekty potřebné pro běžný život a vytvářet zázemí pro klidné a spokojené bydlení v našem městě.
 

Ve spolupráci s koaličními partnery se podařilo uskutečnit například:

 • z bývalé „měšťanky“ vybudovat funkční bytový dům se zázemím pro poskytování sociálních služeb

 • zrealizovat úpravu přístupového schodiště k hradu včetně příjezdové komunikace

 • upravit a doplnit dětská hřiště

 • zavést městskou policii

 • zahájit realizaci obnovy vnějších hradeb „dolního hradu“

 • restaurovat tři památné sochy

 • upravit bývalou MŠ + obecní dům čp.35 v Sidonii a zřídit zde odpočinkovou plochu

 • pokračovat v budování cyklostezky Bečva-Vlára-Váh

a k realizaci je připraveno:

 • zahájení výstavby okružní křižovatky u „MEZu“

 • záměr rekonstrukce smuteční obřadní síně

 • modernizaci přírodního amfiteátru na hradě

 • další úseky cyklostezky Bečva-Vlára-Váh

 

V příštím volebním období chceme podpořit tyto záměry:

 • zachování poskytované zdravotní péče a její případné rozšíření

 • udržení dopravní obslužnosti včetně místních částí

 • činnost školských zařízení

 • aktivity a činnost rodinného a mateřského centra a sdružení zabývajících se výchovou a využitím volného času dětí a mládeže v rámci protidrogové a kriminální prevence

 • chod denního stacionáře a činnost organizací zabývajících se sociálními službami

 • kulturně sportovní akce zaměřené na aktivní odpočinek a udržení tradic

 • vybudovat klidové a odpočinkové zóny, např. u zdravotního střediska, cyklostezek, s doprovodným mobiliářem, případně WC, místa s veřejným bezpečným ohništěm

 • modernizovat dětská hřiště a doplnit je dalšími prvky, např. lanovým centrem

 • profesionální údržbu zeleně

 • pokračovat v opravách chodníků, mostů, místních komunikací

 • průběžně udržovat kulturní památky

 • v Sidonii hledat řešení vybudování vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace), zajistit úpravy veřejných prostor (kolem středu obce, „u kříže“, …) a modernizaci místního rozhlasu

 • ve Sv. Štěpáně provést úpravu doprovodné zeleně podél komunikace a Bukového potoka, modernizaci vnitřních prostor kulturního domu, doplnění mobiliáře na výletišti

 

 


KDU-ČSL

 

 


ONA 21

 
www.ona21.cz

 

 

Představení kandidátek

Jmenuji se Petra Bečáková, je mi 30let.
Jsem rodačka z Brumova, ale do svých 23let jsem žila ve Valašských Kloboukách. Do Brumova jsem se vrátila před sedmi lety. Mám dvě děti, Štěpán 6let,Terezie 2,5roku. V současnosti jsem s dětmi na mateřské dovolené. Ve volném čase ráda sportuju a snažím se k tomu vést i děti. Naše město nabízí hodně sportovního vyžití, ale myslím si, že je pořád v této oblasti  co zlepšovat.     Uvítala bych zde pro naše děti dopravní hřiště .

Mé jméno je Lenka Červenková, vlastně už Lišková. Neboť jsem před několika dny vstoupila do manželského svazku. Je mi 26 let.
Vystudovala jsem Slezskou univerzitu v Opavě - Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné se specializací na účetnictví a daně. V roce 2014 , po zdárném dostudování bakalářského titulu , jsem začala pracovat na Zimním stadionu v Brumově - Bylnici jako ekonomka spolku , kde působím dodnes. Při zaměstnání jsem dokončila mé poslední dva roky na vysoké škole. Práce v Hokejovém clubu BBSS je různorodá a asi proto mě tak baví. Baví mě cestování a poznávání různých zákoutí světa ,  zatím jenom Evropy. Ráda sportuji a v poslední době jsem začala experimentovat v kuchyni se zdravějšími potravinami. - zajímám se o zdraví životní styl. Uvítala bych zřízení alespoň malého centra zdravý, výživy a prevence s poradenskou službou pro všechny obyvatele.
ZDRAVÍ  =  ZÁKLAD ŽIVOTA

Jmenuji se Iva Dočárová, trvalým bydlištěm v Sidonii.
Mám 31 let , jsem svobodná a bezdětná. Pracuji na pozici zdravotnického záchranáře na Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, výjezdová oblast Uh. Brod. Studovala jsem Střední zdravotnickou školu ve Vsetíně, poté Vyšší odbornou školu zdravotnickou Zlín a následně Trenčianskou univerzitu A. Dubčeka v Trenčíně - Fakultu zdravotnictví. Mezi mé záliby patří cestování, lyžování, tenis, plavání, četba knih, spánek.   Jednou z mých priorit vidím ve zřízení diagnostického centra zdraví za účelem preventivního a včasného vyšetření a odhalení nemocí, dostupné pro všechny  naše občany.  Tuto oblast včetně vybavení přístroji, lze financovat s dotací a ostatních fondů s minimální zátěží na rozpočet města.

Jmenuji se Martina Haragová a je mi 36 let.
Jsem vdaná a mám dvě dcery 9 a 1,5 let. Manžel a mé dcery jsou pro mě vším a považuji je za svůj největší životní úspěch.
Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu na Vsetíně, obor všeobecná sestra  a Vyšší odbornou školu v Brně , obor diplomovaný fyzioterapeut. Hned po absolutoriu jsem nastoupila na polikliniku Valašské Klobouky do rehabilitační ambulance. Zde jsem pracovala šest let do narození první dcery. Po tříleté pauze jsem našla uplatnění své profese  v Domově pro seniory Loučka , kde pracuji doposud. Momentálně jsem na mateřské dovolené. 
Shrnout náplň mé práce do pár vět , lze jen stěží. Je to profese krásná , ale mnohdy velmi náročná. Ať už po fyzické nebo psychické stránce. Krásná v tom že pomáhám druhým , že vidím za sebou výsledky svého snažení  a že mi lidé důvěřují / obzvlášť senioři,kteří mě vnímají jako určitou naději na lepší zítřek / Náročná fyzicky, protože spousta klientů je ležících. Tudíž probíhá pasivní rehabilitace , čili prováděná mnou. Psychicky, protože mnohokrát je to běh na dlouhou trať a ne vždy je mé úsilí úspěšné. Přesto všechno je to práce , kterou jsem si vysnila, která mě baví a naplňuje.  Mou prioritou je podpořit rozšíření a doplnění vybavení rehabilitačního zařízení, které by významně přispělo ke zkvalitnění služeb a péče o naše občany v této  oblasti

 Jmenuj i se Hana Holbová, je mi 46 let, jsem vdaná a mám 3 syny ve věku 26, 17 a 11 let. Pracuji ve zdejší  mateřské škole jako učitelka.
Proč mě naplňuje práce učitelky v MŠ? 
Učitelka v MŠ  – to pro mě není pouhé slovní označení pracovní pozice, nejde o prázdný pojem, tyčící  se v mém životopisu. Mé povolání se mi přes všechny životní peripetie stalo doslova osudným. Když  totiž ráno vkročím do budovy mateřské školy, nejdu do prác e, necítím v sobě povinnost ani  stereotyp, jdu zkrátka  do svého druhého domova. Práce s dětmi je mi tak blízká, jako cokoli jiného, a  i přes svá úskalí a náročnost, se mi stala životním posláním. Tohle všechno jsou velká slova a o to  větší v sobě nesou hodnotu.  
Mezi dětmi člověk nemůže ztratit motivaci, nemůže se mu práce stát pouhou povinností. Učitelka je  mnohem víc. Veškerá energie, kterou dětem předávám, je mi mnohonásobně vrácena. Ve  společnosti dětí člověk přestane řešit malicherné „dospělácké“ pr oblémy a nahlédne do svého  skutečného nitra. Duše dítěte je čistá, nezkažená a upřímná. Každý z nás ji v sobě má a občas by ji rád  probudil k životu i v dospělosti. Tato uspěchaná doba nám k tomu nedává mnoho příležitostí a  mnohdy se nás neustálými povinno stmi snaží přesvědčit, že vnitřní dítě už není nic pro nás. Já ale  dobře vím, jak důležité je splynout s dětským myšlením v jedno a snažit se jej pochopit a přijat za své. Každý den se mezi dětmi snažím prožít plnohodnotně  a s radostí. Dětem ze sebe předá vám  maximum a doufám, že nikdy nezanevřou na dětský pohled na svět... že s léty nezapomenou na ten  poklad, který v nás dětská léta střádají. Najít jej není vždy jednoduché,  ale nikdy není marné se o to  pokoušet.
Proč kandiduji do „strany žen“? 
Snaha, úsil í a práce. Pokud člověk chce žít lépe než dosud, musí tyto hodnoty vzít za své a pracovat na  nich. Co se děje kolem mě, mi není lhostejné. Věřím v lepší zítřky, ale pouze je přislíbit a mluvit o  nich, je málo. Chci posunout své město dál a tomuto pokroku hodlám skutečně přispět. Pokud budu přesvědčená o přínosu vizí naší strany, vynasnažím se dělat maximum proto, abychom naše město  třeba i malými krůčky měnili k lepšímu.

Jmenuji se Vlaďka Holubová Peclová.
Je mi 39 let, jsem šťastně vdaná maminka dvou dětí Adélky 8 let a Kubíčka 6 let. Od svých 21 let stojím co by podnikatelka v oboru krásy zaměřené především pro ženy na svých nohou.
Již osmnáctým rokem pracuji u společnosti Avoncosmetics s.r.o na pozici týmové manažerky a šestnáctým rokem se věnuji nehtovému designu, který měl být jen koníčkem, ale postupem času se stal mou každodenní pracovní náplní. Baví mě pečovat o ženský zevnějšek a mám vždy velkou radost z toho, jak málo stačí k tomu, aby se ženy díky mé práci, cítily krásnějšími a sebevědomějšími. Jsem kolegiální a týmová. Ráda se bavím ve společnosti milých, bezprostředních lidí. Mám ráda tanec, relax u moře, kde velmi ráda trávím čas s dětmi, vážím si každé chvíle, kdy s nimi a s rodinou můžu strávit svůj volný čas a užívat si spoustu zábavy a legrace. To mě neskutečně dobíjí energii, z které čerpám ještě dlouho po dovolené, asi jako každý z rodičů.
Proč jsem se rozhodla kandidovat za stranu ONA21?
Mám ráda týmovou práci, více hlav více vymyslí a tahle parta příjemných a pozitivních ženských nápady nešetří. Budoucnost našeho města mi není lhostejná, žiji tady velmi ráda a přeji si, aby tady zůstaly žít spokojeně i mé děti. A proto cítím potřebu se zapojit do dění našeho města a připravit příjemnou současnost i budoucnost pro naše spoluobčany, děti, seniory.

Jmenuji se Eva Chlupáčková Šatková.
Podle občanky je mi sice 27 let. Od  svých 18 let prostě nestárnu, teda aspoň mám ten pocit. V současné době mám jedno malé dvouleté torpédo, které někdy vydá i za 10 běžných dvouletých dětí. Role matky se u mě mísí s rolí podnikatelky a jednatelky společnosti, roli ženy v domácnosti si tak nějak dělíme s manželem. Podnikám od synových devíti měsíců. Skloubit tyto profese dohromady je někdy náročné a syn se mnou občas musí absolvovat pracovní schůzky nebo cesty. Díky čemuž jsem se naučila ohromné trpělivosti.
Při práci využívám svých zkušeností z předchozího zaměstnání, kde jsem působila jako obchodní manažer. Mým cílem je vytvořit prosperující společnost s pevnými základy, vlastní značkou a hlavně spokojenými zaměstnanci a spokojenými zákazníky. Proto se snažím v těchto oblastech neustále vzdělávat a vzdělávat také mé zaměstnance. Důležitou oblastí je pro mě navazování spolupráce s různými subjekty, jejichž důvěry si velmi vážím. Mám ráda pozitivní přístup a zápal pro věc a mým koníčkem je analytika a optimalizace provozu. Mým snem je mít krásné město, plné zeleně a květin, kterých není nikdy dost.

Jmenuji se Petra Janáčková , je mi 39 let. Jsem vdaná a mám 2 děti. Vystudovala jsem SOU SPOJŮ . Práci v oblasti poštovních služeb vykonávám celý život. V současné době pracuji na pozici vedoucí pošty Brumov - Bylnice, pod kterou spadají i obce Sv. Štěpán a Sidonie. Volný čas většinou trávím společně s rodinou na chatě v Sidonii Mezi důležité články ve městě patří služby občanům a velkou prioritou  je jejich udržitelnost.

Jmenuji se Olga Kachlíková a je mi 43 let. Mám 2 dcery - Terezii a Sofii. Vystudovala jsem gymnázium ve Valašských Kloboukách. V současné době pracuji v Brumově , ve svém salónu jako kosmetička a specializuji se na prodlužování řas. Tato práce se stala mojí zálibou a  koníčkem. Volný čas trávím společně s rodinou, rádi cestujeme a sportujeme. A proč jsem se rozhodla jít do ONA21 ?  Protože jednou chci od svých dětí slyšet, že bylo správné v našem městečku zůstat.

Jmenuji se Markéta Kaiserová a je mi 45 let. Narodila jsem se ve Slavičíně. Mám 2 děti , Lucii - 13 let , Michael - 9 let se kterými bydlím v rodinném domě v Brumově. Tento rok jsem vystudovala Fakultu logistiky a krizového řízení univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - studijní program Procesní inženýrství obor Ovládání rizik. V současnosti pracuji ve firmě Groz Beckert , od měsíce října  nastupuji do firmy SKD  na pozici asistenta BOZP. Mezi mé záliby patří hlavně procházky s dětmi , cestování a ve volném čase ráda kutím na zahrádce. Není mi lhostejné co se děje kolem nás , nestačí jenom kritizovat , ale přijďte k volbám a  snažte  se  pro to něco udělat !

Jmenuji se Ladislava Kostková a je mi 57 let. Mám 2 děti a už jsem babičkou dvou vnoučat. Vystudovala jsem Střední Zdravotní Školu v Uherském Hradišti. V současné době pracuji v laboratoři ve Valašských Kloboukách na Poliklinice.  Ráda podpořím, zlepšení zdravotní a sociální péče ve všech oblastech, její dostupnost pro všechny naše občany, bez rozdílu věku.

Jmenuji se Vladimíra Kubišová, je mi 48 let, jsem vdaná a mé 2 děti jsou už dospělé. Tak nějak rychle vyrostly.
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ se zaměřením na tělesnou výchovu. Měla jsem ke sportu blízko díky svým rodičům a nelituji těch hodin strávených v tělocvičně, a že ta gymnastika „bolela“. A do třetice si tak trochu podníkám. Jsem učitelka, trenérka gymnastiky, finanční poradkyně. Můj manžel se zlobí, že jsem workholik a neumím odpočívat, já si ale to přeskakování z role do role s radostí užívám a těší mě, když to všechno klape.

Jmenuji se Markéta Martinková.
Je mi 45 let , jsem vdaná a mám syna Jakuba. Vystudovala jsem Střední Ekonomickou školu v Brně. Po té jsem pracovala na hraničním přechodu v Sidonii jako speditérka.
Už 18 let se věnuji práci finanční poradkyně - baví mě práce s lidmi.
Ráda jim pomůžu ohledně financí.  Ve volném čase se věnuji rodině, ráda cestuji , čtu a rekreačně sportuji. Poradit lidem nezištně s financemi je mnohdy důležitější , než finance samotné.

Jmenuji se Adéla Prášilová.
Je mi 18 let, studuji poslední ročník na Gymnáziu ve Valašských Kloboukách, kde mě nejvíc baví dějepis a základy společenských věd. Při studiu pracuji v místní restauraci Arena jako servírka.
Ve volném čase hraju na klavír a kytaru a ráda si zabruslím.
V našem městě chybí osvětlení cyklostezky - jak na večerní procházky, běhání nebo bruslení. Postrádám letní kino a studentské vstupné.

Jmenuji se Eva Růžičková,  je mi 42 let , jsem vdaná a mám 2 kluky.
Vystudovala jsem střední odbornou školu s maturitou a rok jazykové školy ve Zlíně. V současné době pracuji jako vedoucí prodeje v naší rodinné firmě  v Brumově na náměstí. Zde provozujeme prodejnu barev - laků - doplňků a kompletní drogerie , včetně poradenské služby v dané oblasti. Co bych chtěla prosadit? Jednoznačně 30 minut parkování na náměstí zdarma. Ulehčí to jak občanům tak místním podnikatelům. Ve volném čase ráda pečuji o zahrádku a zahradu, taky si něco přečtu.

Dobrý den, jmenuji se Alena Smolíková je mi 44 let. Bydlím v Brumově – Bylnici v rodinném domě s manželem Ladislavem a dvěma syny Matějem a Kryštofem.

Vyučila jsem se prodavačkou, ale v současné době pracuji jako pečovatelka v domově pro seniory. Má práce mě velmi naplňuje a dává mi smysl života, spoustu zkušeností, moudrosti, lásky, pokory a porozumění. Pomáhat nemohoucím a nemocným lidem je mým velkým cílem.

Mám už dost velké děti, proto mně zbývá dostatek volného času na mé koníčky. Procházky se psem, starání se o zahradu, aranžování našeho domu. Také velmi ráda běhám, jezdím na kole, bruslím, lyžuji a zkouším hrát tenis.

Protože jsem odvážná, nezávislá a ambiciózní, kandiduji za ONA21. Celý svůj dosavadní život žiju v Brumově-Bylnici, proto jsi myslím, že je vždy co zlepšovat a dělat trochu jinak.

Jmenuji se Marie Strnková , je mi 57 let.
Pocházím z malé vesničky Bzová, která se nachází 5 km od Bojkovic a jsem nejmladší ze čtyř sourozenců. Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu ve Zlíně - tehdejším Gottwaldově. Do Brumova jsem se přistěhovala asi rok po maturitě. Mám tři dospělé dcery, které žijí se svými rodinami v Brně. 

K mým koníčkům v současné době patří jízda na kole, procházky v přírodě, ráda si zajdu zaplavat na bazén. Když je chvilka času, přečtu si historický román.

Od roku 1990 pracuji jako zdravotní sestra. Prošla jsem několika obory mé profese. V současné době pracuji v lázeňském hotelu Morava v Luhačovicích.

Práce zdravotní sestry mě od mládí lákala, bavila a vždy jsem se snažila lidem pomáhat. V této činnosti bych ráda pokračovala, i když trochu jinou formou. Pokud bude potřeba, ráda pomůžu svými schopnostmi a zkušenostmi v oblasti rozvoje služeb  péče o nemocné a seniory.  Myslím si, že v našem městě je pro tuto práci dost příležitostí.

Jmenuji se  Vladimíra Strnková a je mi 44 let. Už skoro 20 roků bydlím v Brumově. Bydleli jsme v Lužné u Vsetína, je to krásná malebná dědinka ,kde ráda jezdím za rodinou. Vyučila jsem se na Vsetíně - ještě ve Zbrojovce. Mechanik seřizovač pro obráběcí stroje a linky - čtyřletý obor s maturitou. Momentálně jsem za to ráda , protože pracuji již skoro 12 let ve firmě Cebes v Brumově.

Obsluhuji CNC stroje. Práce mě baví a navíc ji mám v místě bydliště.  Jako již všechno , co občan Brumova - Bylnice potřebuje . Je tu blízko škola , školka, lékaři i zubaři.

Zde jsme vychovali dvě dcery Zuzku 23 let a Vendulku 16 let. S manželem chalupaříme, jezdíme na kole, plaveme. Rádi navštěvujeme místní a okolní kulturní akce.  Máme zde v Brumově i B- skupinu kuželkářů, do které jsem se nechala přemluvit. Vůbec si nevedou špatně, bohužel musíme trénovat až ve vzdáleném Vsetíně. Velkým přínosem by bylo při rekonstrukci tělocvičny postavit i novou kuželnu. tzn:  jedno z dalších sportovních využití v našem městě.

Jmenuji se Monika Šánková, je mi 28 let. Mám dvě děti. Sára 4, Nela 2,5. Vystudovala jsem střední Obchodní školu ve Valašských Kloboukách, Vysokou školu v Brně-Fakulta sportovních studií.

Ve volném času se věnuji hlavně dětem, před 3 lety jsem si otevřela svůj obchůdek s dětským zbožím, šijeme vlastní výrobky s vlastní značkou.

Mám ráda psy, přírodu, ráda čtu, učím děti školního věku plavat, hraji volejbal …

Do Ona 21 jsem šla hlavně z důvodu svých dětí. Město Brumov má v současné době tolik dětí, že se nemají kde hrát, hřiště nejsou bezpečně zaopatřená, 18 dětí se letos nedostalo do školek, apod… S tímhle by se mělo něco udělat. Vždyť děti jsou naše budoucnost.

Jmenuji se Michaela Vaňková je mi 35 let a jsem vdaná. Mám 2 dcery 5 a 10 let.

Vystudovala jsem Střední odborné učiliště s maturitou-obor kadeřnice. Ve svém oboru se realizuji již 15 let. Moje práce mě baví a naplňuje.

Kandiduji proto, že dělám v životě ráda věci, které mají hlavu a patu. Můj smysl jít do kandidátky, je podpořit dobré myšlenky a pomoct je realizovat s týmem lidí, kteří tomu věří.

Mé jméno je Michala Zimáčková a je mi 40let. Vždy pro mě byla největší prioritou má rodina. Můj manžel a dva synové jsou tou nejdůležitější a nejvzácnější součástí mého života.

Vystudovala jsem obor kosmetička, který mě pro provázel dlouhá léta. Mým snem vždy bylo mít salon, a to se mi nakonec splnilo. Po narození druhého syna jsem se rozhodla dát přednost mateřství a svůj čas jsem z velké části věnovala svým dětem. I přesto, že toto rozhodnutí bylo velkým zásahem do mé práce, kterou jsem milovala, svého rozhodnutí nelituji. Nyní pracuji v rodinném obchůdku v Brumově na náměstí, kde pro Vás přes slunné letní dny s láskou mícháme točenou zmrzlinu. Za touto prací stojí hodně úsilí a spoustu času.

Snažím se lidem kolem sebe naslouchat a nebojím se pouštět do nových věcí. Ne vždy jde vše podle plánu a občas se něco nevydaří, ale jak se říká: ,,Pokud najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ Případný neúspěch se tedy snažím brát jako šanci se zlepšit a posunout se v životě dál. Svou práci dělám srdcem a tím největším poděkováním za mé úsilí je pro mě spokojený zákazník.


KSČM

Vážení spoluobčané,
blíží se datum komunálních voleb a to je čas pro každého občana města, zamyslet se, zda stávající obsazení radnice splňuje jeho představy na řízení a rozvoj našeho města a zda není nebo nejsou ve městě jiné volební strany, které by lépe naplňovaly jeho představy.

Naše město se má jistě zásluhou řady našich spoluobčanů z většiny zde působících politických stran v minulých letech čím pochlubit. Má ale i řadu problémů, které přinesla doba a které komplikují spokojený život jeho občanů.

Jedná se především o:

-zaostávání za okolními městy jako důsledek nezájmu stávajícího politického vedení města stát se městem III. kategorie, které se dnes negativně projevuje v omezování výkonu státní správy, ve zhoršené lékařské dostupnosti, ve snižování spojů veřejné dopravy a v nezájmu finančních institucí a obchodních organizací působit ve městě,

- neadekvátní dosavadní reakci města na rozvoj automobilismu, projevující se, přesto co se udělalo, nedostatkem parkovacích míst zejména v sídlištích a v úrovni místních komunikací,

- pomalou reakci města na změny struktury jeho obyvatel, to je nárůst narozených dětí (od roku 2010 o 18%) a stárnutí generace (v seniorském věku od 60 let je téměř 25% jeho všech obyvatel, nárůst od roku 2010 činí 17%),

- malou pozornost věnovanou pořádku ve městě a jeho vzhledu (rybníky, veřejná prostranství, místa kolem sběrných míst komunálního odpadu), životnímu prostředí a stavu ovzduší ve městě zejména v zimním období

- malou podporu, a to nejenom finanční, rozvoji sportu (kde jsou ty doby, kdy se ve městě hrála III. fotbalová liga, kulturistika byla na světové úrovni,…), který representuje město a je místem „společenského“ vyžití sportovních příznivců.

Na řešení zmíněných problémů se chce zaměřit i volební strana KSČM. K získání podpory chce voliče města přesvědčit i tím, že je to strana s dlouholetou tradicí ve městě, která se zasloužila o jeho výrazný rozvoj v minulosti.  Neusilujeme o moc ve městě, té jsme si v dobrém i zlém užili za 40 roků víc než dost. A uvědomujeme si i chyby, kterých jsme se dopustili, protože nebyla opozice, která by nás kontrolovala. Nikdy nám ale nešlo o osobní prospěch. Chceme jen nabídnout svoje zkušenosti z komunální politiky ve prospěch občanů našeho města.

Jako jediná volební strana jsme věkovou strukturou svých členů a sympatizantů určeni pro hájení zájmů starších občanů města, na které se společnost začíná dívat jako na příživníky, neuznává jejich bývalé zásluhy o rozvoj státu a málo je chrání před nástrahami kapitalistické společnosti (nekalé obchodní praktiky, exekuce,…).

Jako generace vychovávaná k pořádku, pracovitosti, disciplíně a k úctě k hodnotám, čili k vlastnostem, které se dnešní nejmladší generaci stávají cizí, nechceme být stranou dění, ale chceme se na dalším rozvoji města spolupodílet.

Volební strana KSČM Vám proto garantuje, že prostřednictvím svých kandidátů, pokud jim Vaše hlasy umožní pracovat v městském zastupitelstvu, bude prosazovat a podporovat následující zásady a povolební postupy:

 • aby se na řízení a správě města mohly podílet všechny volební strany ve městě a to jejich zastoupením v radě města a v rozhodujících komisích úměrně poměrnému výsledku voleb a aby kontrolnímu a finančnímu výboru předsedal zastupitel opoziční strany,

 • aby nedošlo k zneužívání pravomocí při čerpání rozpočtu města a dotací a to cestou zapojení zastupitelů všech volebních stran do komisí pro výběr dodavatele všech akcí nad 100 tis. Kč,

 • aby se zkvalitnila práce MÚ a radnice ve prospěch rozvoje města a ke spokojenosti jeho občanů, aby se zlepšilo a zefektivnilo řízení Služeb města a zaměření Městské policie aby mělo smysluplnější charakter,

 • aby se rozpočtovou politikou města dosáhlo nejvýše možných celostátních a evropských účelových a příhraničních dotací.

V oblasti rozvoje města a zlepšování podmínek života jeho občanů bude KSČM podporovat:

 • podnikatelské a jiné aktivity směřující k vytvoření nových pracovních míst,

 • další rozvoj a opravy infrastruktury (místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení,…) a udržování pořádku ve všech částech města, to je včetně Sv. Štěpána a Sidonie, s důrazem na sídliště Družba a Rozkvět

 • zájmové, kulturní a sportovní aktivity mládeže a aktivity reprezentující město navenek,

 • sloučení fotbalových organizací FC Brumov a FC Bylnice s cílem lepšího využití místních finančních, technických a lidských zdrojů v zájmu úspěšnější reprezentace města

 • senior TAXI pro seniory s trvalým pobytem ve městě od věku 65 let a pro zdravotně postižené

 • smysluplné využití objektů bývalého brumovského pivovaru,

 • dle možností města realizaci následujících finančních a investičních akcí:

  • rekonstrukci tělocvičny ZŠ o divácké zázemí na sportovní halu,

  • výstavbu sportovních víceúčelových hřišť v místních částech Sv. Štěpán a Sidonie

  • patrové parkoviště osobních automobilů v sídlišti Družba,

  • přístavba budovy MŠ v sídlišti Družba, která umožní zvýšení počtu děti předškolní výchovy,

  • opravy a modernizaci smuteční síně,

  • převod hřbitova, kde věřící i nevěřící mají své hroby, do majetku města,

  • zateplení budov ZŠ včetně rekuperace vzduchu do tříd

  • oplocení „betonového“ hřiště v sídlišti Družba

Vážení spoluobčané, je-li pro Vás volební program KSČM zajímavý, běžte ve dnech 5. a 6. 10. 2018 k volbám a dejte této straně svůj hlas. Máte-li v oblibě jinou politickou stranu a volební program KSČM se Vám líbí, využijte možnosti dát hlas alespoň těm kandidátům KSČM, ke kterým máte největší důvěru. Děkujeme Vám.

Výbor ZO KSČM V Brumově-Bylnici


ANO 2011

Jako lídr kandidátky politického hnutí Ano 2011 v Brumově-Bylnici  se tímto vzdávám jakýchkoliv případných finančních odměn, které by mi vznikly úspěchem v nadcházejících volbách. Tyto prostředky jsem připraven věnovat na podporu sportovně-kulturních aktivit mládeže našeho města.
Pavel Kozubík

 

Vážení spoluobčané,
v programu kandidátní listiny strany Ano 2011 v Brumově-Bylnici jsem uvedl, že se podrobněji vyjádřím k otázce Pivovaru v Brumově.

Na začátek mi dovolte, abych uvedl něco málo z novodobé historie Pivovaru. Pivovar v Brumově byl do roku 1989 ve vlastnictví státu, jako součást národního podniku Jihomoravské pivovary. Po roce 1989 v rámci privatizace se majitelem stává ZD Javorník Štítná nad Vláří (1990-1992). Nový majitel vložil do oprav a rekonstrukce kolem 5 mil. Kč. Ta mu dala dnešní podobu – vzhled, barvu fasády atp. Pivovar v té době vyvážel více jak polovinu produkce na Slovensko. V roce 1992 se vedla složitá jednání o rozdělení Československa, která vyústila k 1.1.1993 v rozdělení na dva suverénní státy. Pod vlivem těchto událostí zřejmě ZD Javorník upustilo od svých plánů a prodalo pivovar společnosti KM Komod, s. r. o. (1992-1999), která byla později transformována na Gerhard, a. s.. Působením lidí, kteří pod hlavičkou jmenované společnosti parazitovali na historii pivovaru Brumov, došlo k situaci, že na přelomu let 1999-2000 se v Brumově pivo již vůbec nevařilo. Gerhard a. s. skončil v konkurzu. Poté na krátkou dobu se snažila společnost SALMA CZ, s. r. o. provozovat v areálu opět pivovar. Jejich úsilí však bylo v listopadu 2001 také ukončeno.

Poté jsem se vložil do historie Pivovaru já. K Pivovaru (celkově k Žabinci) mám od malička srdečný vztah. Nejen, že jsem vyrůstal v těsné blízkosti tohoto areálu, ale několik bývalých i současných členů mé rodiny v Pivovaru pracovalo a i já sám jsem si tam jako „náctiletý“ vyzkoušel zametat dvůr a vypít žejdlík piva, poté co mě chytli s ogarama pytlačit.

Takže k věci! Od doby, kdy společnost GERHARD a.s. vlastnící areál spadla do konkurzu, jsem byl v kontaktu se správkyní konkursní podstaty. A i přes snahy bývalých majitelů ovládnout pivovar zpět formou účelově založené a.s. se společnosti ELSEREMO a.s. podařilo Pivovar Brumov koncem roku 2002 získat do vlastnictví. Nicméně musím říct ,že pokud někdo v nadcházejících kom.volbách uvádí ….budeme pokračovat v jednání s majitelem ,uděláme z pivovaru to, či ono....Za majitele pivovaru ELSEREMO a.s. můžu říct, že se mnou nikdo nejedná a ani nejednal! Spíš se ptám, co dělali radní v době, kdy byl Pivovar v konkurzu „k mání“. Odpověď je nasnadě, nic!

Jeho pořízení bylo spojeno s náklady v řádech  milionů korun (kupní cena areálu, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí, pojištění apod.). Po nabytí vlastnických práv a postupném zajištění havarijního stavu se započalo s Ing. Pinďákovou (Holbovou) a firemní projekcí Ing. arch. Lindovského a Ing. Navrátila (statika) na projekčních pracích spojených s jeho rekonstrukcí. V průběhu v rámci brownfildu pomohla s úspěšnou žádostí (cca. 0,5 mil. Kč) současná kandidátka do senátu paní Milena Kovaříková. Naprojektována byla část s ubytovací kapacitou (penzion, byty) a MALÝ pivovar s hospůdkou v nejstarší části objektu bývalé sodovkárně. V projektu je počítáno s muzeem o historii a výrobě piva v Brumově, také s moštárnou, pálenicí (I. valašský mini lihovar), uvažuje se o menší výrobě potravinových doplňků z léčivých hub (hlíva, reishi, lesklokorka apod.) pěstovaných ve sklepích. Počítá se také s využitím velkého dvoru na různé akce. Měl jsem s areálem smělé plány. CÍL získat finanční prostředky na smysluplnou rekonstrukci se ukázal v dobách nekonečného tunelovaní dotací na spřízněné osoby a leckdy nesmyslné projekty díky zajetým stranám zcela nereálný. Dotační prostředky byly většinou spojeny s řadou omezujících podmínek „předem šitých na míru“ určeným žadatelům a vybraným realizačním firmám, které v podstatě nešly splnit. Navíc je dost limitující také skutečnost, že se jedná o rozsáhlý areál. Kvalifikovaný odhad na rekonstrukci činí cca.350mil.Kč.

Musím však zdůraznit, že obnova produkce pivovaru v původním rozsahu je s ohledem nemožnosti frekventované kamionové dopravy nerealizovatelná! Taktéž rozmístění a parametry současných budov jsou pro velký moderní pivovar zcela nevyhovující!

Chci se vyjádřit také k nařčení, která se objevují, a to ve věci prodeje technologie na vaření piva „do šrotu“. V době kdy společnost ELSEREMO přebírala Pivovar, byla tato technologie již ve stavu nepoužitelném k výrobě piva. Jednalo se o poničené a částečně rozebrané zařízení, které s výjimkou „zrajících tanků“ nemělo význam repasovat. Tanky se postupně prodaly vinařům, kde slouží jako záloha vody k zavlažování. Byly ocelové smaltované s venkovním nátěrem, takže s ohledem na SOUČASNÉ požadavky nejdou ani k jinému účelu použít. V nových provozovnách se výhradně používají technologie z nerezy nebo mědi.

Co mě ohledně zařízení hodně mrzí je vytrhání a zcizení měděných částí starých kotlů vč. příslušenství ve varně. Tím, že byly vyrobeny z mědi, tak na zloděje čekala snadná a cenná kořist ! Protože jsme s Policií ČR řešili řadu neoprávněných vniknutí do areálu, rozhodl jsem se přistoupit k vyčištění areálu od dalších „lákadel“ vhodných k lupu!

Je ale potřeba říct, že v případě rekonstrukce by se většina staré technologie nedala využít.

Také doporučuji si přečíst odpověď Ministerstva kultury k dotazu pana Václava L. z Bylnice, (poznámka pro zájemce Facebookový profil Pivovar Brumov) ohledně vymazání Pivovaru Brumov ze seznamu kulturních památek. V této odpovědi MK ČR uvádí, že vzhledem k legislativnímu vývoji v oblasti ochrany kulturních památek byl zápis pivovaru Brumov neplatný a na základě jejich rozhodnutí č. j. MK 23993/2017 OPP ze dne 31. 3. 2017 byl zápis vymazán. Což je samozřejmě pro jeho rekonstrukci dobrá zpráva a kdo by měl obavy že z toho udělám ...nevím co....může se podívat a zhodnotit rekonstrukci budov KAŠTÝLU u bývalého MEZU Brumov, které ač patřily k nejstarším v Brumově, byly v 50. letech vymazány také.

V současnosti, přestože je areál nevyužívaný, jsme učinili řadu opatření, které mají zajistit, aby nedocházelo k poškozování střešních nebo ostatních stavebních konstrukcí. Tato opatření jsou cílena jak proti přírodním živlům, tak proti možným vandalům.

Nakonec chci prezentovat svůj závazek vůči Pivovaru za společnost ELSEREMO, a. s., která je faktickým vlastníkem areálu. Nebudu souhlasit s prodejem části ani celku Pivovaru investorovi, který jasně neprezentuje svůj podnikatelský záměr a jeho úmysly se budou jevit jako spekulativní. Hodlám pokračovat v hledání finančních zdrojů, které by umožnily opravy areálu a jeho využití v duchu nastíněných záměrů (minipivovar, ubytování, moštárna, pálenice apod.). Mým cílem je dosáhnout toho, aby Pivovar našel využití, které bude efektivní a rentabilní, aby tento areál byl prospěšný také pro obyvatele Brumova-Bylnice. Byl bych potěšen spoluprací s Městem Brumov-Bylnice při řešení otázky budoucnosti Pivovaru a to bez ohledu na výsledek blížících se komunálních voleb. Přesto nenajde-li se potenciál spolupráce a naskytne se mi možnost získání finančních zdrojů na obnovu areálu, jsem připraven ji využít v duchu již zmíněném.

Pavel Kozubík


ANO pro nový začátek


Vážení občané Brumova-Bylnice,
5. a 6. října 2018 se budou konat svobodné komunální volby. Vy jste důležitou součástí volebního systému. Svým hlasem můžete rozhodnout, jakým směrem se vydá naše město v nadcházejícím volebním období 2018-2022.

Představujeme Vám náš volební program, který reflektuje potřeby obyvatel i města. Naším cílem je, aby v našem městě našli všichni občané stabilitu a jistotu. Naši zvolení členové budou podporovat rozhodnutí, která budou uspokojovat potřeby všech obyvatel města a umožní další rozvoj Brumova, Bylnice, Sv.Štěpána a Sidonie.

Budeme velmi vděční za Vaši přízeň. Svým hlasem podpoříte kandidáty, kteří věří zdravým životním hodnotám a slušnosti. Jde i o Vaši budoucnost, přijďte odevzdat svoji volbu. A nezapomeňte, vy máte tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. V Brumově-Bylnici je 21 členů městského zastupitelstva, nemusí Vás svazovat volba jedné strany, zvolte 21 kandidátů, kterým věříte. Hlavně přijďte k volbám, jde i o Vaši budoucnost.

 1. Zdravotnictví

Zajistíme, aby město vytvořilo motivační podmínky pro lékaře. V rámci generační obměny je prioritou doplnění počtu obvodních, dětských a zubních lékařů. Budeme apelovat na Krajský úřad, aby byla v našem mikroregionu zajištěna dostupná základní zdravotní péče i mimo ordinační dobu soukromých lékařů. Speciální lékařská péče by měla být dostupná občanům minimálně v krajské nemocnici.

 1. Hrad Brumov, Pivovar

Hrad patří neodmyslitelně k Brumovu již od 13. století. V současnosti jeho pozůstatky důstojně slouží turistům, kulturním akcím i svatebním obřadům. Chceme ale nadále pracovat na jeho obnově a dobudování dalšího zázemí.

Stejně jako hrad, patří neodmyslitelně k našemu městu také Pivovar. V zájmu majitele a lídra naší kandidátky i Města Brumov-Bylnice je dojít ke shodě a pracovat na získání finančním prostředků pro smysluplné využití tohoto areálu. K tomuto bodu z programu bude zveřejněno více informací na internetovém portálu Naše Valašsko, případně v Městském zpravodaji.

 1. Dotace

Zajistíme lepší využití možností, které nám nabízejí dotační programy financované ze zdrojů evropských i národních. Je potřebné mít připravené projekty, což je nezbytná podmínka jakékoliv žádosti o dotaci.

Přestože budeme sledovat dotační příležitosti obecně, chceme se primárně soustředit na možnosti zbudování cenově dostupného a kvalitního bydlení pro mladé rodiny s dětmi a pro seniory (startovací byty, byty uzpůsobené seniorům, rozšíření míst v územním plánu pro výstavbu rodinných domů, za příznivé ceny při nákupu pozemků). V kontextu této problematiky chceme mladým nabídnout administrativní výpomoc se získáním dotovaných finančních prostředků („státní“ dlouhodobé půjčky, nová zelená úsporám apod). Naopak koncepce bydlení pro seniory by měla odpovídat jejich specifickým potřebám. Po vzoru jiných měst se chceme zaměřit na důchodce a osoby se sníženou pohyblivostí i v oblasti přepravy. „Senior taxi“, by mělo našim starším spoluobčanům za jejich drobné spoluúčasti pomoci s přepravou k lékaři, na nákup apod.

Zároveň chceme sledovat možnosti využití dotačních programů pro využití osob registrovaných na úřadu práce z Brumova-Bylnice a okolí na obecně prospěšné práce pro město. Neustále chceme rozšiřovat péči o veřejná prostranství, zeleň, úpravu travnatých ploch v obecním majetku, úklid v obci a budování míst pro odpočinek a využití volného času. Právě v personální otázce při řešení těchto úkolů veřejného zájmu lze využít těchto dotací.

 1. Školství

Současným problémem města je stav předškolního vzdělávání. Celá strategie rozvoje školství by měla být řízena v závislosti na údajích z matričního úřadu o počtu narozených dětí. Maminka, která se rozhodne jít po mateřské dovolené do práce, neměla by narazit na nemožnost umístit svého potomka do předškolního zařízení. Současné kapacity však neodpovídají aktuální potřebě. Podporujeme proto rozšíření těchto kapacit.

 1. Parkovací infrastruktura na sídlištích Družba a Rozkvět

V sídlišti Družba je řádově 470 bytových jednotek a v investičním záměru je výstavba dalších bytových domů. Z místních komunikací se stávají přeplněná parkoviště, tato situace se musí řešit s ohledem na zimní údržbu i kvůli nebezpečí požáru v těchto výškových budovách. Město musí řešit v součinnosti s vlastníky bytových domů vhodnou infrastrukturu k řešení rezidentního parkování. Koncepčním řešením by dle našeho názoru byla příprava studie regulace parkování na místních komunikacích a výstavby parkovacího domu. Pro financování takovéhoto projektu je nutné sdružit finanční prostředky města se spoluúčastí vlastníků bytů a hledání možností částečného dotačního financování.

 1. Další investiční výstavba

Je potřeba soustředit se také na dokončení řady investičních projektů, které jsou v našem městě již rozpracované, případně ve fázi projektové přípravy (odkanalizování všech území města, kruhový objezd u MEZU a obzvláště úspěšné propojení všech částí cyklostezky BEVLAVA).

Potřeba je pracovat na revitalizaci hložeckého údolí v délce až k židovskému hřbitovu. Jde o velmi oblíbenou a snadno dostupnou oddychovou zónu. Tato lokalita si zaslouží doplnění nových laviček, houpaček, odpadkových košů, případně naučné stezky a úpravy lesního porostu v okolí asfaltové silnice. Projednaná by měla být i otázka bezpečnosti v této části města.

S ohledem na trend energetických úspor v oblasti dotační politiky je vhodné se zaměřit také na přípravu a realizaci tepelně-izolačních úprav budov veřejného významu, konkrétně bychom se zaměřili na školská zařízení, kde při současných výkyvech počasí trpí hlavně děti.

 1. Kulturní život v naší obci

Chceme podporovat a zatraktivnit sportovní a kulturní aktivity. Během letního období je pořádána řada kulturně-společenských akcí, účast na nich je však poměrně malá. Přesto velmi oceňujeme snahu pořadatelů. Především oceňujeme charitativní akci Charity Jam, která každoročně překonává svůj minulý ročník a zasadíme se o podporu této akce ve větší míře.

 1. Pohřebnictví

Myslíme si, že současný stav pohřebnictví v naší obci je nevyhovující. Je nezbytné připravit projekt rekonstrukce budovy smuteční síně a její revitalizace. Nedostačující je nejen kapacita budovy, ale také její stavebně-konstrukční vlastnosti. Je potřeba také zpracovat koncepci obnovy areálu hřbitova.

 1. Cestovní ruch – hrad, koupaliště, zimní stadion, židovský hřbitov…

Jednotlivé pamětihodnosti a místa pro cestovní ruch v našem městě musí být propojeny a turistům musíme nabídnout komplexní balíček zážitků a služeb. Pod záštitou městského kulturního střediska chceme vybudovat přehledný web, který turistům nabídne kompletní informace o možnostech návštěvy památek a přírodních krás, o možnostech ubytování, stravování, sportování, kulturních a dalších aktivitách možných ve městě. Standardem webu by měla být možnost on-line rezervace ubytování, dostupné jídelníčky jednotlivých stravovacích zařízení a další.

 1. Dopravní obslužnost

Budeme intervenovat na krajském úřadě ohledně zlepšení dopravní obslužnosti celého našeho města ve věci dostupnosti veřejné dopravy, ale také koordinace vlakového a autobusového spojení.

 1. Mobilní pokrytí

V současnosti řada z nás pozoruje, že kvalita pokrytí signálem mobilních operátorů klesá. Budeme jednat s mobilními operátory na českém trhu a zasadíme se, aby užití mobilních telefonů nebylo problematické v žádné městské části našeho krásného města.

Nakonec nám dovolte, abychom prezentovali závazek našeho lídra, pana Pavla Kozubíka, který je majitelem několika nemovitostí, jenž souvisí s některými body v našem programu (Pivovar, rybníky v Hložeckém údolí). Pan Kozubík je připraven umožnit jejich využití v zájmu všech obyvatel našeho města. Jako jediný faktický vlastník areálu bývalého brumovského Pivovaru je připraven jednat s Městem Brumov-Bylnice o spolupráci při hledání možnosti financování a smysluplného využití tohoto areálu (minipivovar, restaurace, muzeum, byty apod.)

Areál bývalého koupaliště, kde se koná každoroční akce Charity Jam, sousedí s rybníky v hložeckém údolí. Náš lídr je organizátorům připraven umožnit bezplatné užití sousedního pozemku k vybudování dočasné tribuny, případně dalšího zázemí, které by podpořilo rozvoj této akce v době jejího konání.

K rybníkům je v součinnosti s Lesy ČR připraven projekt úpravy koryta hložeckého potoka včetně napájení rybníků. Připravíme také projekt revitalizace všech 4 rybníků, aby se v kontextu navrhovaných úprav kolem asfaltové cesty v hložeckém údolí stalo vyhledávanou odpočinkovou lokalitou.

 

Jakmile budou zveřejněny výsledky voleb jsme přichystáni jednat s dalšími kandidáty o případné koaliční dohodě, její návrh přikládáme. Vše závisí na mandátu voličů, který dostaneme po 5. a 6. říjnu.
Návrh koaliční dohody ZDE

 


Kontaktujte nás!

Kandidujete ve volbách a chcete přidat svoji stranu?